Glenn Taerea, Papeete, Tahiti

Tahiti2014-Glenn-03

Glenn Taerea, Papeete, Tahiti

© Tatau Awards 2013-2018