Hotana Hautahi, Vaitape, Bora Bora

© Tatau Awards 2013-2018