Ennio Bellisario, « Seven Lakes Tatto », Varese, Italy

© Tatau Awards 2013-2019